PERS - System Informacji o Pracownikach

dr Magdalena Kowalczyk

Stanowisko: Adiunkt

Jednostka: Instytut Nauk Prawnych

Adres: A-41 - Budynek Wydziału Prawa i Administracji, Pl. Słowiański 9, 65-001, Zielona Góra

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: