PERS - System Informacji o Pracownikach

Katedra Organizacji Administracji Publicznej

Kierownictwo jednostki:
Funkcja Nazwisko i imię
Kierownik Katedry dr hab. Ewa Szewczyk
Dane jednostki może modyfikować:
Imię i nazwisko
mgr Małgorzata Stodolna
Brak jednostek podrzędnych!
Brak studentów studiów doktoranckich!