PERS - System Informacji o Pracownikach

dr Agnieszka Gandecka

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Adiunkt

Jednostka: Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia / Katedra Turystyki i Rekreacji

Adres: A-08 - Budynek Dydaktyczny WILiŚ i WNB, prof. Z. Szafrana 1, 65-516, Zielona Góra

Pokój: 510

Telefon: 789442058

Adres E-mail:

Strona www: http://wnb.uz.zgora.pl/pl/istz/struktura-istz/

Dane pracownika w jednostce może modyfikować:
Imię i nazwisko
Alina Misiuk
Pełnione funkcje:
Jednostka Funkcja
Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia
Zastępca Dyrektora Instytutu
Katedra Turystyki i Rekreacji Kierownik Katedry