PERS - System Informacji o Pracownikach

Alina Misiuk

Stanowisko: Specjalista

Jednostka: Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia / Sekretariat Instytutu

Adres: A-13 - Hala Sportowa, prof. Z. Szafrana 6, 65-516, Zielona Góra

Pokój: 108

Telefon: 789442058

Adres E-mail:

Plan zajęć: http://wnb.uz.zgora.pl/pl/istz/struktura-istz/

Dane pracownika w jednostce może modyfikować:
Imię i nazwisko
Alina Misiuk