PERS - System Informacji o Pracownikach

mgr Anna Garbowska

Stanowisko: Samodzielny referent

Jednostka: Kanclerz / Kwestor / Dział Księgowości

Pokój: pok. nr 102

Telefon: 683528415

Adres E-mail:

Strona www: www.wzs.uz.zgora.pl

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: