PERS - System Informacji o Pracownikach

Justyna Wrzeszcz

Stanowisko: Samodzielny referent

Jednostka: Kanclerz / Kwestor / Dział Księgowości

Adres: A-18 - Budynek Administracyjny - Rektorat, Licealna 9 Zielona Góra

Pokój: 211

Telefon: 683282223

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: