PERS - System Informacji o Pracownikach

Justyna Piotrowicz

Stanowisko: Samodzielny referent

Jednostka: Kanclerz / Kwestor / Dział Księgowości

Adres: A-18 - Budynek Administracyjny "Rektorat", Licealna 9, 65-417, Zielona Góra

Pokój: 211

Telefon: 683282223

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: