PERS - System Informacji o Pracownikach

dr inż. Agnieszka Lasota

Dyscypliny naukowe:
informatyka; udział procentowy: 100%, oświadczenie N: Nie

ORCID: 0000-0001-6190-2284

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Adiunkt

Jednostka: Instytut Matematyki / Zakład Zastosowań Informatyki

Adres: A-29 - Budynek Dydaktyczny, prof. Z. Szafrana 4a Zielona Góra

Pokój: 507

Telefon: 683282846

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować:
Imię i nazwisko
dr Joachim Syga