PERS - System Informacji o Pracownikach

dr Anna Łuczak

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Adiunkt

Jednostka: Instytut Muzyki / Katedra Kompozycji i Teorii Muzyki

Adres: A-15 - Budynek Dydaktyczny, prof. Z. Szafrana 19, 65-516, Zielona Góra

Pokój: 103

Telefon: 683287854

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: