PERS - System Informacji o Pracownikach

dr hab. Helena Kardasz

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Profesor UZ

Jednostka: Instytut Sztuk Wizualnych / Pracownia Fotografii I

Adres: A-24 - Budynek Dydaktyczny, Wiśniowa 10a Zielona Góra

Pokój: sala 04

Telefon: 683282967

Adres E-mail:

Strona www: www.isw.uz.zgora.pl

Dane pracownika w jednostce może modyfikować:
Imię i nazwisko
mgr Katarzyna Radkowska