PERS - System Informacji o Pracownikach

prof. dr hab. Paulina Komorowska-Birger

Dyscypliny naukowe:
sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki; udział procentowy: 100%, oświadczenie N: Tak

ORCID: 0000-0003-2375-0819

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Profesor

Jednostka: Instytut Sztuk Wizualnych / Pracownia Szkła Artystycznego

Adres: A-24 - Budynek Dydaktyczny, Wiśniowa 10a, 65-517, Zielona Góra

Pokój: sala 107

Telefon: 683282967

Adres E-mail:

Strona www: www.isw.uz.zgora.pl

Dane pracownika w jednostce może modyfikować:
Imię i nazwisko
mgr Katarzyna Radkowska
Pełnione funkcje:
Jednostka Funkcja
Instytut Sztuk Wizualnych
Dyrektor Instytutu