PERS - System Informacji o Pracownikach

mgr Ewelina Walkowiak

Stanowisko: Referent

Jednostka: Kanclerz / Kwestor / Dział Księgowości / Sekcja Księgowości Materiałowej

Adres: A-18 - Budynek Administracyjny - Rektorat, Licealna 9 Zielona Góra

Pokój: 310

Telefon: 683282444

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: