PERS - System Informacji o Pracownikach

dr Joanna Zdanowska

ORCID: 0001-7921-8974

Stanowisko: Adiunkt

Jednostka: Instytut Nauk Prawnych / Katedra Prawa Cywilnego, Postępowania Cywilnego oraz Komparatystyki Prawa Prywatnego

Adres: A-41 - Budynek Wydziału Prawa i Administracji, Pl. Słowiański Zielona Góra

Adres E-mail: