PERS - System Informacji o Pracownikach

prof. dr hab. inż. Anna Dobrzańska-Danikiewicz

Dyscypliny naukowe:
inżynieria materiałowa; udział procentowy: 100%, oświadczenie N: Tak

ORCID: 0000-0001-7335-5759

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Profesor

Jednostka: Instytut Inżynierii Mechanicznej / Katedra Materiałoznawstwa, Technologii i Eksploatacji Maszyn

Adres: A-10 - Hala Laboratoryjna WM, prof. Z. Szafrana 4 Zielona Góra

Pokój: 226

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: