PERS - System Informacji o Pracownikach

mgr Sebastian Kruk

Stanowisko: Starszy specjalista inżynieryjno-techniczny

Jednostka: Instytut Fizyki

Adres: A-29 - Budynek Dydaktyczny, prof. Z. Szafrana 4a, 65-516, Zielona Góra

Pokój: 102C

Telefon: 789441864

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: