PERS - System Informacji o Pracownikach

dr hab. Bogdan Szal

Dyscypliny naukowe:
matematyka; udział procentowy: 100%, oświadczenie N: Tak

ORCID: 0000-0003-1091-5418

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Profesor UZ

Jednostka: Instytut Matematyki / Zakład Analizy Matematycznej

Adres: A-29 - Budynek Dydaktyczny, prof. Z. Szafrana 4a, 65-516, Zielona Góra

Pokój: 504

Telefon: 683282870

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować:
Imię i nazwisko
dr Joachim Syga
Pełnione funkcje:
Jednostka Funkcja
Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
Dziekan Wydziału