PERS - System Informacji o Pracownikach

Zakład Analizy Matematycznej

Kierownictwo jednostki:
Funkcja Nazwisko i imię
Kierownik Zakładu prof. dr hab. Marian Nowak
Dane jednostki może modyfikować:
Imię i nazwisko
dr Joachim Syga
Brak jednostek podrzędnych!
Brak studentów studiów doktoranckich!