PERS - System Informacji o Pracownikach

prof. dr hab. Giorgi Melikidze

Dyscypliny naukowe:
astronomia; udział: 100%, oświadczenie N: Tak

ORCID: 0000-0003-1879-1659

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Profesor

Jednostka: Instytut Astronomii im. profesora Janusza Gila / Zakład Radioastronomii

Adres: A-02 - Budynek Dydaktyczny, prof. Z. Szafrana 2, 65-516, Zielona Góra

Pokój: 022

Telefon: 789441946

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: