PERS - System Informacji o Pracownikach

dr inż. Monika Michalska

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Adiunkt

Jednostka: Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości / Katedra Zarządzania Środowiskiem i Gospodarką Publiczną

Adres: A-00 - Budynek Wydziału Ekonomii i Zarządzania, ul. Podgórna 50 Zielona Góra

Pokój: 119

Telefon: 3282000

Adres E-mail:

Uwagi: Dyżur czwartki od 11.00 do 13.00

Dane pracownika w jednostce może modyfikować:
Imię i nazwisko
mgr Joanna Wójcik