PERS - System Informacji o Pracownikach

mgr inż. Natalia Szczotkarz

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: referent inżynieryjno-techniczny

Jednostka: Instytut Inżynierii Mechanicznej / Laboratorium Inżynierii Mechanicznej

Adres: A-11 - Centrum Naukowo-Badawcze, prof. Z. Szafrana 4, 65-516, Zielona Góra

Pokój: 407

Telefon: 2514

Dane pracownika w jednostce może modyfikować:
Dane pracownika w jednostce może modyfikować: