PERS - System Informacji o Pracownikach

dr Anna Niewiadomska

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Starszy wykładowca (dr)

Jednostka: Instytut Ekonomii i Finansów / Katedra Makroekonomii i Finansów

Adres: A-00 - Budynek Wydziału Ekonomii i Zarządzania, ul. Podgórna 50 Zielona Góra

Pokój: 136

Telefon: 683282582

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować:
Imię i nazwisko
mgr Marta Raunke