PERS - System Informacji o Pracownikach

mgr Waldemar Gruszczyński

ORCID: 0000-0001-7201-8515

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Starszy wykładowca

Jednostka: Instytut Filologii Polskiej / Zakład Literaturoznawstwa

Adres: A-16 - Budynek Dydaktyczny, al. Wojska Polskiego 69, 65-762, Zielona Góra

Pokój: 202

Telefon: 683284701

Adres E-mail:

Strona www: https://ifp.uz.zgora.pl/pracownicy/mgr-waldemar-gruszczynski

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: