PERS - System Informacji o Pracownikach

Mariusz Sawicki

Stanowisko: Samodzielny referent inżynieryjno-techniczny

Jednostka: Instytut Inżynierii Mechanicznej / Laboratorium Inżynierii Mechanicznej

Adres: A-10 - Hala Laboratoryjna WM, prof. Z. Szafrana 4, 65-516, Zielona Góra

Pokój: 31

Telefon: 789441737

Telefon: 683282614

Adres E-mail:

Uwagi: w czasie zajęć dydaktycznych Pan M.Sawicki przebywa w sali nr 26 budynek A-9

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: