PERS - System Informacji o Pracownikach

dr hab. Bogdan Ślusarz

Dyscypliny naukowe:
nauki o zarządzaniu i jakości; udział procentowy: 50%, oświadczenie N: Tak
nauki prawne; udział procentowy: 50%, oświadczenie N: Tak

ORCID: 0000-0003-4399-4706

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Profesor UZ

Jednostka: Instytut Nauk Prawnych / Katedra Organizacji Administracji Publicznej

Adres: A-41 - Budynek Wydziału Prawa i Administracji, Pl. Słowiański 9, 65-001, Zielona Góra

Uwagi: b.slusarz@wpa.uz.zgora.pl

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: