PERS - System Informacji o Pracownikach

dr hab. Bogusław Pietrulewicz

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Profesor UZ

Jednostka: Instytut Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej / Katedra Inżynierii Bezpieczeństwa i Środowiska

Adres: A-11 - Centrum Naukowo-Badawcze, prof. Z. Szafrana 4, 65-516, Zielona Góra

Pokój: 117

Telefon: 683284756

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować:
Imię i nazwisko
lic. Sylwia Korczyńska