PERS - System Informacji o Pracownikach

lic. Sylwia Korczyńska

Stanowisko: Starszy specjalista

Jednostka: Instytut Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej / Sekretariat Instytutu Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej

Adres: A-11 - Centrum Naukowo-Badawcze, prof. Z. Szafrana 4, 65-516, Zielona Góra

Pokój: 223

Telefon: 683282273

Adres E-mail:

Strona www: www.iimb.uz.zgora.pl

Dane pracownika w jednostce może modyfikować:
Imię i nazwisko
lic. Sylwia Korczyńska