PERS - System Informacji o Pracownikach

dr Andrey Timokhin

Dyscypliny naukowe:
astronomia; udział procentowy: 100%, oświadczenie N: Tak

ORCID: 0000-0002-0067-1272

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Profesor UZ

Jednostka: Instytut Astronomii im. profesora Janusza Gila / Zakład Astrofizyki

Adres: A-02 - Budynek Dydaktyczny, prof. Z. Szafrana 2 Zielona Góra

Pokój: 020

Telefon: 683287360

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: