PERS - System Informacji o Pracownikach

dr Grzegorz Góralczyk

Stanowisko: Adiunkt

Jednostka: Instytut Nauk Prawnych / Katedra Teorii, Filozofii i Historii Prawa

Adres: A-41 - Budynek Wydziału Prawa i Administracji, Pl. Słowiański Zielona Góra

Adres E-mail: