PERS - System Informacji o Pracownikach

mgr inż. Paweł Grela

Stanowisko: Referent inżynieryjno-techniczny

Jednostka: Instytut Automatyki, Elektroniki i Elektrotechniki / Pracownia Inżynierii Elektrycznej

Pokój:

Telefon: 683282538

Dane pracownika w jednostce może modyfikować:
Imię i nazwisko
mgr inż. Witold Kobyłecki