PERS - System Informacji o Pracownikach

Pracownia Inżynierii Elektrycznej

Dane jednostki może modyfikować:
Imię i nazwisko
mgr inż. Witold Kobyłecki
Brak jednostek podrzędnych!
Brak studentów studiów doktoranckich!