PERS - System Informacji o Pracownikach

Pracownia Inżynierii Elektrycznej

Adres:
Budynek Dydaktyczny
prof. Z. Szafrana 9 Zielona Góra
65-516 Zielona Góra
Pomieszczenie: 111


Dane jednostki może modyfikować:
Imię i nazwisko
mgr inż. Witold Kobyłecki
Brak jednostek podrzędnych!
Brak studentów studiów doktoranckich!