PERS - System Informacji o Pracownikach

mgr Kalina Masłowska

Stanowisko: Referent

Jednostka: Kanclerz / Kwestor / Dział Księgowości

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: