PERS - System Informacji o Pracownikach

mgr Kalina Masłowska

Stanowisko: Referent

Jednostka: Kanclerz / Kwestor / Dział Księgowości

Adres: A-18 - Budynek Administracyjny "Rektorat", Licealna 9, 65-417, Zielona Góra

Pokój: 207

Telefon: 683282817

Telefon: 789441853

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: