PERS - System Informacji o Pracownikach

mgr inż. Jacek Draganik

Stanowisko: Starszy specjalista inżynieryjno-techniczny

Jednostka: Instytut Inżynierii Mechanicznej / Laboratorium Inżynierii Mechanicznej

Adres: A-11 - Centrum Naukowo-Badawcze, prof. Z. Szafrana 4 Zielona Góra

Pokój: 307

Telefon: 789441538

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: