PERS - System Informacji o Pracownikach

dr Tomasz Grzybowski

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Starszy wykładowca (dr)

Jednostka: Prorektor ds. Jakości Kształcenia / Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

Adres: A-13 - Hala Sportowa, prof. Z. Szafrana 6, 65-516, Zielona Góra

Pokój: 104

Telefon: 683287387

Adres E-mail:

Adres E-mail:

Strona www: ksztalcenie.uz.zgora.pl/html/swfs.php

Strona www: www.facebook.com/swfisuz/?fref=ts

Dane pracownika w jednostce może modyfikować:
Pełnione funkcje: