PERS - System Informacji o Pracownikach

mgr inż. Grażyna Frątczak

Stanowisko: Referent

Jednostka: Prorektor ds. Studenckich / Dział Spraw Studenckich

Adres: A-17 - Budynek Administracyjny, al. Wojska Polskiego 69, 65-762, Zielona Góra

Pokój: 401 R

Telefon: 603424267

Adres E-mail:

Strona www: www.dss.uz.zgora.pl

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: