PERS - System Informacji o Pracownikach

dr Kamil Kleszczyński

Dyscypliny naukowe:
literaturoznawstwo; udział procentowy: 100%, oświadczenie N: Tak

ORCID: 0000-0002-1724-6854

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Adiunkt

Jednostka: Instytut Filologii Polskiej / Zakład Literaturoznawstwa

Adres: A-16 - Budynek Dydaktyczny, al. Wojska Polskiego 69, 65-762, Zielona Góra

Pokój: 202

Telefon: 683284701

Adres E-mail:

Strona www: https://ifp.uz.zgora.pl/pracownicy/dr-kamil-kleszczynski

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: