PERS - System Informacji o Pracownikach

mgr inż. arch. Mirosław Strzelecki

Stanowisko: Wykładowca

Jednostka: Instytut Architektury i Urbanistyki / Pracownia Kształceia Plastycznego

Adres: A-08 - Budynek Dydaktyczny WILiŚ i WNB, prof. Z. Szafrana 1, 65-516, Zielona Góra

Pokój: 310

Telefon: 683282510

Telefon: 789441655

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować:
Imię i nazwisko
Bożena Płoszaj-Kobyłecka