PERS - System Informacji o Pracownikach

dr hab. Tytus Jaskułowski

Dyscypliny naukowe:
nauki o polityce i administracji; udział procentowy: 100%, oświadczenie N: Tak

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Profesor UZ

Jednostka: Instytut Nauk o Polityce i Administracji / Katedra Historii Najnowszej i Myśli Politycznej

Adres: A-16 - Budynek Dydaktyczny, al. Wojska Polskiego 69, 65-762, Zielona Góra

Pokój: 144d

Telefon: 3284773

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować:
Imię i nazwisko
Czesława Krawczyk