PERS - System Informacji o Pracownikach

inż. Michał Przybylski

Stanowisko: referent inżynieryjno-techniczny

Jednostka: Instytut Automatyki, Elektroniki i Elektrotechniki / Pracownia Inżynierii Elektrycznej

Pokój: 104

Telefon: 683282417

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować:
Imię i nazwisko
mgr inż. Witold Kobyłecki