PERS - System Informacji o Pracownikach

Bogumiła Koruba

Stanowisko: Referent

Jednostka: Prorektor ds. Collegium Medicum / Sekretariat Prorektora ds. Collegium Medicum

Adres: F-00 - Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu, Zyty 28 Zielona Góra

Pokój: 108

Telefon: 503416432

Telefon: 683282454

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: