PERS - System Informacji o Pracownikach

Adam Ziemski

Stanowisko: operator maszyn do druku cyfrowego

Jednostka: Prorektor ds. Rozwoju i Finansów / Oficyna Wydawnicza

Adres: A-04 - Budynek Administracyjny, Podgórna 50a, 65-246, Zielona Góra

Pokój: 14a

Telefon: 683282710

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: