PERS - System Informacji o Pracownikach

mgr inż. Bogdan Lipiec

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Dane pracownika w jednostce może modyfikować:
Imię i nazwisko
mgr Ewa Lehmann

Stanowisko: doktorant

Jednostka: Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki

Dane pracownika w jednostce może modyfikować:
Imię i nazwisko
mgr Katarzyna Szajkowska