PERS - System Informacji o Pracownikach

mgr Marcin Dudek

Stanowisko: Samodzielny referent

Jednostka: Rektor / Biuro Organizacyjne

Adres: A-18 - Budynek Administracyjny "Rektorat", Licealna 9, 65-417, Zielona Góra

Pokój: 15

Telefon: 683282632

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: