PERS - System Informacji o Pracownikach

mgr Jacek Zielonko

Stanowisko: Specjalista

Jednostka: Rektor / Stanowisko ds. Obronnych i Obrony Cywilnej

Adres: C-11 - Dom Studenta "Vicewersal", al. Wojska Polskiego 65 Zielona Góra

Pokój: 28c

Telefon: 603161659

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: