PERS - System Informacji o Pracownikach

Stanowisko ds. Obronnych i Obrony Cywilnej

Dane jednostki może modyfikować:
Brak jednostek podrzędnych!

Pracownicy:

Brak wyników filtrowania
Nazwisko i imię
mgr Jacek Zielonko
Brak studentów studiów doktoranckich!