PERS - System Informacji o Pracownikach

mgr Monika Wielgus

Stanowisko: Samodzielny referent

Jednostka: Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą / Biuro Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą / Dział Projektów i Programów / Sekcja Międzynarodowych i Krajowych Projektów Badawczych

Adres: A-18 - Budynek Administracyjny "Rektorat", Licealna 9, 65-417, Zielona Góra

Pokój: 107

Telefon: 512051445

Adres E-mail:

Kod QR:

Kod QR
Dane pracownika w jednostce może modyfikować: