PERS - System Informacji o Pracownikach

dr Beata Zięba

Dyscypliny naukowe:
automatyka, elektronika i elektrotechnika; udział procentowy: 100%, oświadczenie N: Tak

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Adiunkt

Jednostka: Instytut Automatyki, Elektroniki i Elektrotechniki / Zakład Elektroniki i Energoelektroniki

Adres: A-37 - Budynek Dydaktyczny, prof. Z. Szafrana 9, 65-516, Zielona Góra

Pokój: 117

Telefon: 683282626

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować:
Imię i nazwisko
mgr inż. Witold Kobyłecki