PERS - System Informacji o Pracownikach

lic. Emilia Olender

Stanowisko: Referent

Jednostka: Prorektor ds. Studenckich / Dział Spraw Studenckich

Adres: A-17 - Budynek Administracyjny, al. Wojska Polskiego 69, 65-762, Zielona Góra

Pokój: 306 R

Telefon: 502612943

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: