PERS - System Informacji o Pracownikach

mgr inż. Elżbieta Kościańska

Stanowisko: Redaktor techniczny

Jednostka: Prorektor ds. Rozwoju i Finansów / Oficyna Wydawnicza

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: