PERS - System Informacji o Pracownikach

lic. Maria Romanowska

Stanowisko: Referent

Jednostka: Kanclerz / Kwestor / Dział Księgowości

Adres: A-18 - Budynek Administracyjny "Rektorat", Licealna 9, 65-417, Zielona Góra

Pokój: 212b

Telefon: 683282638

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: