PERS - System Informacji o Pracownikach

mgr Anna Makówka-Behnke

Stanowisko: Samodzielny referent

Jednostka: Prorektor ds. Jakości Kształcenia / Dział Kształcenia / Sekcja ds. Jakości Kształcenia

Adres: A-18 - Budynek Administracyjny "Rektorat", Licealna 9, 65-417, Zielona Góra

Pokój: 110

Telefon: 789442070

Telefon: 3198

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: