PERS - System Informacji o Pracownikach

dr Olga Mądrzak

Dane pracownika w jednostce może modyfikować:
Imię i nazwisko
Alina Misiuk